Website Statistics

Trond og Kristin Lereng, Ryaveien 85, 2740 Roa - Mob. 99289936  tiurheimen@hotmail.com  www.tiurheimen.com

Hildringen`s Jill

Since

June 03 - 2008

Besøkende

Besøkende akkurat nå

Artikler/Bøker

 

Artikkelsiden

Bøker vi anbefaler

Hjem

 

Forsiden

Presentasjon

 

Kennelen

Om oss

Stamtavler

 

 Jerv og Jerva

 

Rippo

 

De gamle blodslinjene.

 

Hva regnes som ”gamle, norske linjer”?

 

Mange stiller seg dette spørsmålet, og her følger en kort forklaring:

 

I 1968 ble det foretatt en lovlig innkrysning med Engelsksetter Vestfjellets Topper.  Han ble parret med den meget gode, renrasede tispen Stugudalens Toya.  Det blir hevdet at dette er så lenge siden at det ikke lenger har noen betydning.  Nå er ikke 40 år så veldig lenge i avlssammenheng, og man må også se på hvordan og på hvilken måte dette blodet er brukt.  Det ble satt i gang en intens avl på dette krysningsblodet, og man gjorde flere innavlsparringer.  Bl.a. parret man halvsøsken med halvsøsken, og onkler med kusiner.  Dvs. at man hele tiden befestet Engelsksetterens egenskaper.  Ved slik avl får man selvfølgelig befestet enkelte ønskede egenskaper, men man mister nødvendigvis også andre. 

 

I tillegg til denne ene lovlige parringen, er det gjort flere ulovlige parringer.  De mest kjente ”Gordonsettere” etter slike parringer er Jotuns Stegg og Fjellets Dannie.  Dette er to hanner som er mye brukt i avl.  Og når man finner ES Vestfjellets Topper i tillegg til enten Stegg eller Dannie, eller til og med alle tre på stamtavla til mange av dagens Gordons, kan man jo spørre seg: Hvordan har dette innvirket på Gordonsetterens ”opprinnelige” egenskaper og ry som en god skogsfuglhund ?

 

Det som regnes for gamle, norske linjer er Gordonsettere med intet ES – blod fra disse nevnte hannhunder, evt. minst mulig.  Og da har vi satt en grense på max 2 % ES – blod for at vi skal kunne regne hundene blant ”gamle, norske linjer”.

 

Mange tror at disse gamle linjene er store, tunge hunder.  Dette er ikke riktig.  Dette er hunder som er innenfor rasens standard noe som også er målsetningen for vår avl.  Men det som skiller de fra mange av de ”moderne” Gordons er at de som regel har en kraftigere beinstamme, mer rasetypisk hodet, og kan virke noe mer rolig og sindig.  Bruksmessig har de ofte et mer moderat søk som egner seg bedre til skogsfugljakt.  Dog skal det legges til at svært mye avhenger av eiers påvirkning i form av dressur, type terreng m.m.

 

Det er selvfølgelig masse gode Gordonsettere av ”den moderne” type med stort innslag av ES - blod, men vi har altså valgt å satse på disse gamle blodslinjene.  Ikke for at de er noe bedre, men det passer oss, og vår smak.