Website Statistics

Trond og Kristin Lereng, Ryaveien 85, 2740 Roa - Mob. 99289936  tiurheimen@hotmail.com  www.tiurheimen.com

🕶
🕶
🕶

Hildringen`s Jill

Since

June 03 - 2008

Besøkende

Besøkende akkurat nå

 

 

        - en oversikt over blodslinjenes bakgrunn -

 

 

Dette er et kull som hovedsakelig er avlet på det gamle, norske blodet.  Det er ikke krysset inn blod fra den ene lovlige innkrysningen i 1968 med Engelsksetter Vestfjellets Topper som det er i de fleste andre linjer. Det er heller ikke blod fra noen av de andre ulovlige ES – innkrysningene.

På Jervas morside er det imidlertid noe importblod, og vi kan selvfølgelig ikke garantere 100 % for hva som der eventuelt finnes av annet blod.  Noen hevder at det er en del Engelsksetter – blod i amerikaneren Boy, som ble importert til Norge i 1986, og som finnes i 3. ledd bak Jervas mor, Hildringens Jill.  Imidlertid sier oppdretteren av Boy, Norm Sorby, at det ikke har vært krysset inn ES – blod i hans linjer siden –30 - tallet.

 

Jeg vil her ta for meg en del hunder og redegjør litt for deres bakgrunn.

Det er mange av disse hundene som var jaktpremiert, men det har vært vanskelig å fremskaffe hvilke premier de hadde.  Derimot var det enklere å fremskaffe utstillingspremiene.

 

(Kilder : GS – Nytt, Fuglehunden og boka ”på vej” av Erik Petersen ).

 

FARSLINJA : (det er flere hunder som går igjen på både far – og morsiden)

 

18935 / 97 Finnhuvas Jerv Viking (far til kullet):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var et kull som den meget kunnskapsrike Gordonsettermannen og dommeren Finn Romann Aas stod bak.  Han betegnet kullet som Jervs mor, Kløftåsens Nikki, stammet i fra som et stjernekull, og ville derfor avle videre på dette.  Finn Romann Aas aksepterte ikke innkrysning av Engelsksetter – blod, og parret derfor den renrasete tispen, Nikki, med den renrasete hanhunden 02158/91 Gordon av Gordon Dry (far til Jerv).  Gordon var oppdrettet av en annen av de gamle Gordonsetterkarene, Åge Omholt. Også han hadde holdt på med disse gamle blodslinjene i en mannsalder, og holdt på med oppdrett til han var nesten 80 år.

 

Jeg eide Jerv de to første årene.  Han var tidlig ute med fast stand, og hadde fine stander allerede 8 måneder gammel.  Jerv går et fint skogsfuglsøk i god kontakt, og som den ekte Gordonsetteren han er, slår han betydelig større ut i fjellet.  Jerv er en meget kraftig, rasetypisk Gordonsetter med solid beinstamme, noe som man for øvrig sjelden ser nå for tiden.  Han har også et meget behagelig, rolig og godt gemytt.

 

Vi ønsket å blande dette blodet inn igjen på våre egne linjer.

 

30429 / 86 Dokkas Gordon (bestefar til Jerv):

 

Dokkas ble oppdrettet av Torstein Gording på Dokka.  Han hadde en del kull med dette kennelnavnet, og alle var av det gamle, rene blodet.  Dette var typiske hunder for både rype- og ikke minst skogsfugljakt.  Det var mange av disse som gjorde det meget godt på utstilling, og de som kom til prøveinteresserte jegere ble jaktpremiert, f. eks. Gordons bror, 30435 / 86 Dokkas Timmy. Ellers var det mange jegere som fikk gode, solide jakthunder fra Dokka.

 

 

                       

 

Dokkas Gordon var en stor og kraftig hanhund av meget god type.  Han var en ivrig jeger, og oppnådde blant annet på utstilling: 1 UK, 1 UKK, 1 AK, CK, 1 BHK og BEST I RASEN !                              

 

NUCH 04599 / 82 Nasafjellets Boy IV (oldefar til Jerv):

 

Boy ble oppdrettet av Hugo Andreassen, Mo i Rana.  Dette er en kennel som virkelig har satt spor etter seg i norsk Gordonsetters historie med en rekke topphunder både av egne resultater og ikke minst i avlssammenheng.

 

Boy IV var NGK – godkjent avlshanne, og ble brukt en god del i avl med meget godt resultat.  Selv ble han champion, og oppnådde blant annet på jaktprøve både 1 AK høyfjell og 1 AK skog. På utstilling oppnådde han blant annet BIM, 2 CACIB og 2 ganger BEST I RASEN !

 

12492 / 77 Nasafjellets Bonakas (tippoldefar til Jerv):

 

Bonakas ble født i 1977 i et kull som gjorde seg sterkt bemerket på både prøver og ustillinger.  Han hadde to kull etter seg, og var selv både jakt – og utstillingspremiert.

 

Dagen etter ble det med samme far som Bonakas, Løssfelterets Jarl, født enda et kull i kennelen Nasafjellets, og da kom Bonakas halvbror; Nasafjellets Vick, til verden.  Vick ble en særdeles god hund med blant annet 13 1 AK skog, flere med ærespremie, og ikke minst fikk han på skogsfuglprøve på Finnskogen CACIT !.  Han ble også årets GS i –83 og 84.

 

1470 / 70 NUCH Nasafjellets Taiga (tipptippoldemor til Jerv):

 

Enda en topphund i fra Nasafjellet i blodslinjene til Jerv.  Taiga var meget godt både jakt – og utstillingspremiert, og ble da også champion.  Hun ble sammen med champion Bonnie årets GS i 1974.  Oppdretteren og eieren av Taiga mente at dette var den beste av alle hans hunder.  En fantastisk jakthund !

 

21826 / 93 Kløftåsens Nikki (mor til Jerv):

 

Kløftåsen – kullet var også et av mange kull som Finn Romann Aas stod bak.  Dette ble et svært godt kull, og Nikki var en stor, solid tispe.  Hun ble brukt mye i jakteldoradoet Sørli i Nord – Trøndelag, og oppnådde følgende på utstilling: 1 JK, 4 JKK, 1 UK, 2 UKK, HP, 6 VK, CK, 1 BTK og 2 ganger BEST I MOTSATT KJØNN !

 

07665 / 89 Kalvsjølias Bass (bestefar til Jerv):

 

Bass ble oppdrettet av den meget kjente oppdretteren, jegeren og Gordonsettermannen Rolf Aune.  Aune oppdrettet i en mannsalder en sjelden god linje i Kalvsjølia både når det gjelder eksteriør og ikke minst svært gode jakt- og prøvehunder.  Bass ble ikke så gammel da han hengte seg i båndet, men oppnådde på utstilling: 1 UK, 2 UKK, HP, CK, 5 BHK og 1 AK.  Hans bror, 07667 / 89 Kalvsjølias Zeb II ble premiert på skogsfuglprøve. Også hans søster 07662 / 89 Kalvsjølias Sascha ble jaktpremiert, og fikk både CERT og BEST I RASEN på utstilling.

 

                           

                               

 

08318 / 82 Kjølens Jacko (oldefar til Jerv):

 

Jacko var en hund som ble brukt en del i avl, og fikk 5 kull etter seg.  Han ble aldri stilt på prøve selv, men avlet meget godt.  I følge eieren var han en suveren jakthund, og var svært rasetypisk.  Han oppnådde blant annet på utstilling: 1 UK, 1 UKK, 1 AK, CK, 1 BHK og BEST I RASEN !

 

17113 / 82 Kalvsjølias Bess (oldemor til Jerv) :

 

Også en meget god jakthund, og som den renrasete Gordonsetteren hun var oppnådde hun blant annet følgende på utstilling: 1 AK, CK, 1 BTK og BEST I RASEN !

 

NSUCH 07806 / 81 King (oldefar til Jerv):

 

King ble brukt mye i avl, og han har satt meget positive spor etter seg i avlen.  Han ble både norsk og svensk utstillingschampion, og markerte seg også sterkt på jaktprøve.  Først og fremst på skog hvor han fikk flere 1 AK.  Han var svært rasetypisk og fikk blant annet på utstilling: 1 AK, 1 VK, CERT, 1 BHK, CACIB og hele 9 ganger BEST I RASEN !

 

 

 

MORSLINJEN: (det er flere hunder som går igjen på både mor – og farsiden)

 

 

14011 / 03 Tiurheimens Jerva Jillsdatter (mor til kullet):

 

Jerva er mor til kullet, og er en tispe som vi beholdt etter vårt forrige kull. Hun er en kraftig bygget tispe med solid beinstamme, og et rasetypisk Gordonhodet.  Jerva har meget sterk jaktlyst, og er en storgåer i fjellet, men begrenser søket sitt betraktelig i skog.  Akkurat slik som en Gordon av det gamle blodet skal gjøre.  Hun er en intens hund med et naturlig, fint kryssøk.  Jerva er som sin mor, en typisk høytsøker.  Dommer Granheim gav henne en fin 1 AK kritikk på Gammelgordon – treffet i Femunden i –05.

 

 04539 / 96 Hildringens Jill (mor til Jerva):

 

Jill er stammor i kennel Tiurheimen, og er oppkalt etter den irske importen IKC 103305 Coolwinna Gorse som ble kalt Jill til daglig.  Hun er linjeavlet på det meget gode Kalvsjølia – blodet som ble skapt av en av de mest betydningsfulle personligheter innen det norske Gordonsettermiljøet, Rolf Aune. 

 

 

Aune oppdrettet i mer enn 50 år en rekke glimrende Gordonsettere, og som gammel Gordon jeger var han ikke tilhenger av innkrysningen av ES – blod, hvilket forandret hele hundens skikkelse, og ødela det typiske Gordon – hodet. ” Gordon – looken” ble borte.  De virket som torpedoer, og det som var viktigst for Aune, de mistet det særlige Gordon – gemyttet (Kilde: boka ”på vej”.)                            

 

Jill er egen og sær, men en utrolig sterk hund både fysisk og psykisk. Hun passer utmerket til dansken E. A. Christiansens beskrivelse av Gordonsetteren som var som følger:

 

En hund med skotsk blod i årene, som ikke ubetinget ser opp til sin herre.  Den har personlighet og en fornem reserverthet, som gjør at dens eier må tjene seg opp gjennom gradene.  En førsteklasses eier og jeger vil da få en enestående hund og ikke et ferdigkjøpt fabrikat.

 

Jill er aldri redd noen ting, og har en meget sterk jaktlyst. Jill er også en storgåer av rang i fjellet, men har jaktvett nok til å begrense søket sitt i kupert fjellterreng og i skogen.  Hun har avlet 2 kull.  Et med NSUCH Birk og et med 34233 / 93 Rippo.

Hun har oppnådd 1 AK med ærespremie på skogsfuglprøve, og på utstilling har hun 1JK, 1 JKK, 1 AK, 6 VK, 1 VK, CK, CERT og BEST I RASEN ! Hun er også NGK – godkjent elitehund og avlstispe.                                                           

 

25743 / 90 Kalvsjølias Frøy (mormor til Jerva) :

 

Frøy var også en ”ekte” Kalvsjølia – Gordon, og hun ble 14 år gammel.  Hun hadde to kull.  Et med Kjølens Jacko, og et med Kløftåsens Ponto.  Hun ble etter hvert en meget dreven og god jakthund, spesielt på storfugl.  På utstilling oppnådde hun: 1 UK, 1 UKK, 1 AK, CK og 2 BTK.  Hun er stammor i kennel Hildringen.

 

21830 / 93 Kløftåsens Ponto (morfar til Jerva):

 

Ponto er fra det tidligere omtalte ”stjernekullet” som Finn Romann Aas stod bak.  Han ble kun brukt en gang i avl, og oppnådde på utstilling: 1JK, 1 JKK, HP, 1 UK, 1 UKK, 6 VK, CK, 1 BHK og BEST I RASEN !

 

17112 / 82 Kalvsjølias Sam Jervsønn (oldefar til Jerva):

 

Sam Jervsønn var en av Rolf Aunes store jakthunder som han omtaler i sin bok, ”Jeger i fred og ufred”.  Sam var godkjent NGK avlshund, og ble brukt 3 ganger i avl med godt resultat.  2 ganger med Storsveas Jerva II, og en gang med Njords X Jota.  Han var både jakt – og utstillingspremiert.

 

07005/84 Skjeggvikas Banja (tippoldemor til Jerva):

 

Banja var en meget god hund.  Hun var svært rasetypisk, og hadde meget gode resultater fra utstilling.  Hun var også godt jaktpremiert.  Hun oppnådde blant annet følgende på utstilling: 1UK, 1 UKK, HP, 1 AK, 1 VK, CERT, 1 BTK, CACIB, BIM og 2 ganger BEST I RASEN !

 

Dette var noen av de nærmeste hundene i blodslinja.  Det finnes en rekke meget gode, markante hunder videre bakover, og her kommer noen av de som har markert seg mest.  Dette gjelder både egne prestasjoner, og ikke minst i avlsammenheng.                           

 

10602 / 77 GB FTCH Index Dipper of Crafnant:

 

Dette var en hund som Rolf Aune importerte i fra England.  Han preget avlen på en svært positiv måte, og fikk flere kull etter at han kom til Norge.  Han ble jaktchampion allerede 2 ½ år gammel, og vant Engelsk derby.  Dipper ble også godt jaktpremiert etter at han kom til Norge.

 

5950 / 70 Ulvatnets Truls III :

 

En flott Gordon som ble både jakt – og utstillingspremiert.  Ble eksportert til England hvor Truls la grunnlaget for mange markprøvechampions.  Truls var bror til den meget kjente                          

champion Ulvatnets Porat.  En hund som har dominert avlen i Norge, og som ligger bak mange topphunder.

 

NUCH 12997 / 72 Løssfelterets Bovi:

 

Bovi ble oppdrettet av en av Norsk Gordonsetterklubbs mest betydningsfulle personer, Roald Løssfelt.  Han satt i en årrekke i NGK`s styre, bl.a. som formann.  Er utstillings- og jaktprøvedommer, og har oppdrettet en rekke virkelig topphunder.  Bovi ble champion med en rekke topp jakt – og utstillingspremier.  Hun ble årets Gordonsetter 2 ganger, og var en tro kopi av sin mor, champion Thorøs Vicki, stor jaktforstand, utrettelig og gode samarbeidsevner.

 

NUCH 64 / 8930 Thorøs Vicki :

 

I 1963 fikk Løssfelt en virkelig stjerne i fra Danmark med Løssfelts egen champion Big som far.  Big var født i1957, og han var en prima skogsfuglhund.  Big oppnådde adskillige 1 premier i skogen, og fikk også 2 VK og 3 VK på høyfjell.  Big`s kjennetegn var tett bygget, jernnerver, ubendig jaktlyst, kraftig fysikk og samarbeidsvilje.

Vicki var en fantastisk hund jaktlig sett, og i tillegg ble hun utstillingschampion.  Vicki kom kun en gang hjem fra prøve uten premie. Hun fikk bl.a. 1AK, 1 VK, 2 VK høyfjell, 1 AK, 1 VK lavland og 3 ganger 1 AK skog, samt flere 2 premier.  Hun var på daværende tidspunkt en av Norges mest premierte og mest allsidig premierte fuglehunder. Hun ble 2 ganger årets GS !

 

NUCH 12661 / 77 Løssfelterets Tex :

 

Tex ble også en av Løssfelts mange champions med mange topp resultater, bl.a. fikk han 1 AK, skog, høyfjell og lavland.  Tex var en eminent skogsfuglhund.  I tillegg til at han rapporterte, treskjelte han også.

 

NJCH 12486 / 77 Nasafjellets Vick :

 

Vick var virkelig en av rasens helt store hunder her til lands.  Han ble jaktchampion, og ble premiert med bl.a. hele 13 stk. 1 AK på skog.  Flere av disse med ærespremie.  Han fikk også CACIT på skogsfuglprøve.  (For øvrig en premie som ikke lenger tildeles på skog).  Han ble                              

årets GS i – 83 og – 84.  Mye brukt i avl og ligger bak mange av dagens meget høyt premierte skogsfuglhunder.  F. eks. NUCH / NJCH Fjelloas Kim, NUCHNJCH Scott og NUCH NV -                                

98 Birk.  Under NM – skog på Årnes var det 5 GS i finalen, og Vick var opphavet til samtlige.  Ingen tilfeldighet !

 

NUCH 64 / 8129 Kalvsjølias Jerv IV:

 

Det finnes en hel rekke meget gode Kalvsjølia – hunder i stamtavla til dette kullet, særlig i fra morsiden via Hildringens Jill, og en av de mest markante og premierte er ch. Jerv IV.  Ch. Jerv IV innledede det flotteste jakthundblodet i Norge med mange topp jakt – og utstillingspremierte hunder i rekkene etter seg..  Han er far til Jervfjellets Sussy, som igjen er mor til champion Ulvatnets Porat og Ulvatnets Truls III.

                           

66 / 3509 Jotuns Kim :

 

Kim var en hund som har meget stor avlsmessig betydning ! Som sønn av Løssfelts champion Big, fører han det ekte, gamle, norske blodet kombinert med det beste danske blod via sin mor Dk. Champion Stugudales Kit.  Kim er bl.a. far til Ulvatnets Porat som uten sammenligning er den hanhund som ses oftest på stamtavlene.

 

N 4198 / 69 Nasafjellets Tell :

 

Tell var eid av Finn Romann Aas, og var en praktfull Gordonsetter.  Han var det nærmeste man kan komme en fullkommen Gordon.  En flott jakthund med et særdeles rasetypisk eksteriør.  Brukt mye i avl, og hadde 52 valper etter seg.  Tell er bak mange av de virkelig store Gordonsetterene, bl.a. er han farfar til NSUCH King.

 

IKC 103305 Coolwinna Gorse ( Jill ):

 

Dette var en tispe som Rolf Aune importerte i fra Irland.  Hun brakte nytt blod inn i den norske Gordonsetterstammen, og var en meget betydningsfull tispe rent avlsmessig i det hun som mor til ch. Kalvsjølias Jerv IV som var far til Jervfjellets Sussy, har hun en sentral rolle i NGK`s avl.

 

67 / 6936 Nasafjellets Boy :

 

Boy ble jaktpremiert 10 ganger, og han hadde et topp eksteriør med bl.a. BEST I GRUPPEN og ærespremie i avlsklasse.  Han ble brukt i 20 parringer, og var en meget betydningsfull avlshanne.  Han var bror til årets GS – 71, og hans søster var også meget godt premiert på både jakt – og utstilling.

 

 

N 12759 / 74 Auro – Nasa – Houdini :

 

Houdini ble jaktpremiert flere ganger, og var eid av Rolf Aune.  Han fører også nytt blod inn i den norske stammen via sin far Saendy von der Greyershohe (tysk / nederlandsk ).  På morsiden fører han Løssfelt – blod i det hans mor er Løssfelterets Unna – Marja, for øvrig søster til Løssfelterets Jarl som var far til NJCH Nasafjellets Vick.                                                           

 

NUCH 3303 / 71 Bonnie :

 

Jaktpremiert en rekke ganger, bl.a. vinner av høyfjellspokalen for lag. Årets GS –73 og – 74.  Vant 3 VK `er, og ble nr. 2 6 ganger. Hun hadde fremragende egenskaper som jakthund.  Stikkord var selvstendighet, jaktvett, samarbeid og en god apportør.

 

Følgende ble skrevet til minne om Ch. Bonnie: Hun startet sin karriere i ung alder, og meget tidlig viste hun egenskaper som særpreger den store hund.  Selvstendighet, forståelse av jakt og vilje til samarbeid.  Ved siden av dette var hun alltid en blid og sosial hund.  Av hennes mange jaktprøvetrofeer kan nevnes at hun hele tre ganger vant vinnerklassen, og hele seks ganger ble nr. to i samme klasse.  Sammen med Jotuns Bleika og Ulvatnets Porat tok hun hjem Høyfjellspokalen i 1974.  Det hadde gått hele 37 år siden sist Gordonsetterlaget med Ch. Stroi og Ch. Lyngmarkens Bell klarte denne bragd.  To år på rad, i 1973 og – 74, ble hun kåret som Årets Gordonsetter.  Selv om hun nærmest var tatt ut av konkurranse de to siste sesongene, beholdt hun stilen og jaktegenskapene til det siste.  Hun var suverent den beste Gordonsetteren på laget i Hovden Cup sist høst, og ble nr. tre av samtlige startende hunder, knapt slått av de siste års kongepokalvinnere, Engelsksetterne Equemark og Blåmyras Nico.

Bonnie beviste at jakt og jaktprøver kunne kombineres.  Hennes apport var sikker og stilig.  Det vakreste og største var hennes apport når hun selv syntes det var nødvendig.  Champion Bonnie vil neppe bli glemt av jaktprøvedeltakerne, og de som stod henne nær i årtier fremover.

 

Ch. Bonnie var en av mange eksempler på at de renrasete Gordonsetterne hevdet seg helt i toppen i konkurranse med de andre rasene selv om mange ynder å fremstille disse Gordonsetterne i et negativt lys.

 

NUCH 54 / 285 Kalvsjølias Jerv :

 

Jerv var en av Rolf Aunes “høyest elskede hunder”, den gjorde alltid det den trodde tjente Aune best.  I tett skog ringet han fuglen, og støtte det på kommando direkte mot Aune.  En av                              

de fineste situasjoner inntraff da Aune skjøt dubble` på tiur.  Den ene skjulte seg bak et tre, men Jerv rundet rundt treet, og støtte den mot Aune.

                       

NUCH 63 / 6828 Jonsbu Tell :

 

Tell var sønn av ch. Kalvsjølias Jerv, og var en av de mest typiske Gordon som har levd.  Han var jaktpremiert, og vant i årene 1960 – 65 adskillige Best in Show.  Han er bestefar til Kalvsjølias Viking som ble solgt til Frankrike, og var der en betydningsfull avlshund.

 

NUCH 57 / 2545 Per (Krutt) :

 

Per var sønn av Ch. Kalvsjølias Jerv, og var godt både jakt – og utstillingspremiert.  Han ble også sølvhundvinner i Trondheim.

 

 

Som denne oversikten viser er altså dette kullet en videreføring av de gamle, gode, renrasede Gordonlinjene her i landet.  Vi mener at det er riktig og viktig å ta vare på dette flotte jaktblodet som er så godt egnet for jegeren som ønsker en Gordonsetter med naturlig anlegg for samarbeid og jaktvett.  Dette vil forhåpentligvis bli hunder som er godt egnet for skogsfugljakt, og en god skogsfuglhund er også ofte erfaringsmessig en god fjellhund da den har vett nok til å omstille søket sitt i forhold til terrengets beskaffenhet. 

 

Derfor er det av stor viktighet at det avles videre på dette kullet hvis man også i fremtiden ønsker å jakte med en Gordonsetter av dette blodet.

 

 

 

Trond Lereng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avl på Jerv og Jerva